Śródmieście Warszawa
Poprzedni
LOSOWO
Żoliborz Warszawa inwestycje
Następny
Mazowieckie

Targówek Warszawa inwestycje

przez darek15 listopada 2013

Targówek opis dzielnicy.

Targówek to prawobrzeżna dzielnica Warszawy. Do Warszawy ówczesne tereny dzielnicy Targówek zostały przyłączone do Warszawy w 1889 roku.

W 1916 roku włączono znaczną część z zasadniczymi terenami (m.in. dzisiejszym Targówkiem Mieszkaniowym) a w 1951 roku Zacisze, Lewinów i Targówek Fabryczny (Przemysłowy).

 

Targówek geneza nazwy.

Targówek – kolonia i liczne folwarki położone na północny wschód od Pragi.

Być może istniała już w czasach grodziska Bródno na przełomie IX/X w., jednak pierwsze potwierdzone informacje o wsi Targowe pochodzi z 1347 roku, kiedy to książęta Kazimierz i Ziemowit zwrócili ją biskupowi płockiemu wraz ze wsią Kamion. Pod nazwą Targowe Małe wzmiankowana była w 1408 roku a jej właścicielem miał byt wojski warszawski imieniem Laurenty (Wawrzyniec).

Była to zapewne wieś szlachecka, licząca w 1580 roku ok. 60 ha. Należała wówczas do rodziny Targowskich a także Karniewskich, z czasem przechodząc we władanie rodu Gumowskich. Nie do końca jasna jest etymologia nazwy – czy pochodzi od nazwiska właścicieli, czy też z racji suchych gruntów istniało tu prawdopodobnie targowisko, które straciło swoje znaczenie wraz z rozwojem Starej Warszawy i założonych bliżej Wisły Skaryszewa oraz Pragi. Od 1582 roku mieszkańcy mieli jednak prawo wyrębu lasów bródnowskich. W XVII w. wieś połączyła się z pobliską wsią Targowe Wielkie, położoną bardziej na południe i graniczącą ze wspomnianą wsią Kamion.

Prawdopodobnie w tym okresie miała wykształcić się obecna nazwa. Przed 1740 roku właścicielami tych terenów zostali Lubomirscy, w 1753 roku podstoli płocki nazwiskiem Szydłowski a w 1764 roku król Stanisław August Poniatowski, który w 1780 roku wydzierżawił fragment przy dzisiejszym rondzie Żaba Szmulowi Jakubowiczowi zwanemu Zbytkowerem z przeznaczeniem na cmentarz żydowski.

W znacznym stopniu zniszczona podczas rzezi Pragi (1794) i powstania listopadowego (w 1827 roku w 29 domach mieszkały tu 373 osoby a powierzchnia terenu wynosiła blisko 400 ha – 777 mórg; należały one do gminy Bródna, parafia Praga), od 1840 roku została parcelowana za zgodą jej ówczesnego właściciela J. Noskowskiego (m.in. w 1861 roku wydzielono Nową Pragę w rejonie dzisiejszych ulic 11 Listopada, Szwedzka, Konopacka, Wileńska). W 1884 roku 65 ha gruntów zajął Cmentarz Bródnowski. Po podziale na drobne kolonie i folwarki (m.in. Cmentarny, Przed Wiaduktem, Za Wiaduktem, Szmulowizna, Dotrzyma, Maki, Utrata, Zacisze czy Lewinów – wszystkie rzecz jasna z przedrostkiem „Targówek”) właściwego gruntu dominium pozostało nie więcej niż 60 mórg (ok. 30 ha). Dobra komunikacja z Warszawą poprzez Most Kierbedzia spowodowała szybki rozwój tego miejsca, gdzie zaczęła powstawać liczne zakłady przemysłowe, w tym również huta szkła.

 

Targówek obszar dzielnicy.

Teren położony w obrębie: linia kolejowa Warszawa-Legionowo ze stacją Warszawa-Praga od rozjazdu przy ul. Strażackiej i ul. Gwarków do stacji Warszawa-Toruńska (fragmentarycznie wzdłuż ul. Gwarków, ul. Zabranieckiej, ul. Naczelnikowskiej, ul. Plantowej), Trasa Toruńska, wschodnia granica miasta (z gminami Marki i Ząbki – fragmentarycznie wzdłuż ul. Klamrowej), bocznica kolejowa na zachód od Praskiej Giełdy Spożywczej, zachodnia granica łąk, ul. Skorpiona w linii prostej do torów kolejowych.

Powierzchnia dzielnicy wynosi 24,37 km2.

 

Osiedla w dzielnicy Targówek.

  • Bródno
  • Bródno-Podgrodzie
  • Elsnerów
  • Targówek Fabryczny
  • Targówek Mieszkaniowy
  • Utrata
  • Zacisze

 

Inwestycje w dzielnicy Targówek.

 

Subskrybuj i bądź na bieżąco.Jakie jest twoje nastawienie do inwestycji?
Mieszka tutaj
0% (0)
Poleca tę inwestycję
0% (0)
Odradza tę inwestycję
0% (0)
Chce tutaj zamieszkać
0% (0)